powloki ceramiczne nano ceramic protect ceramiczne powloki twarde certyfikowane
Nano Ceramic Protect®

Nano Ceramic Protect®

EVO+

Oto jest!

The active ingredient used in EVO + is approved by the FDA (Food and Drug Administration) and the EFSA (European Food Safety Authority) in accordance with Regulation No. 10/2011 of the European Commission. Its effectiveness against viruses has been confirmed in accordance with ISO 21702: 2019 measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces.

HARD 9H EVO+ PRODUKT BIOBÓJCZY - AKTYWNA POWŁOKA CERAMICZNA

Wprowadzając nową linię produktów Nano Ceramic Protect® Biocidal byliśmy świadomi, że trudne czasy i konieczność zwiększenia świadomości epidemiologicznej naszych klientów to dwa główne wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych miesiącach. Z tego powodu zdecydowaliśmy się opracować nowy produkt o nazwie Evo+. Samodezynfekująca się powłoka zapobiega długotrwałemu rozwojowi: bakterii, grzybów, wirusów, glonów i pleśni.

Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać

Aktywna powłoka ceramiczna o niezwykłym spektrum działania przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom – bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym.

Odtwórz wideo

DŁUGOTRWAŁA WARSTWA OCHRONNA
EVO+ Tworzy niewidzialną i fizyczną obronę przed mikroorganizmami!

Najwyższa jakość i technologia

Nano Ceramic Protect®
Odtwórz wideo
Hotele, Restauracje

Aplikacja

Sale konferencyjne, krzesła, stoły, restauracje, toalety, prysznice, poręcze, klamki, blaty, terminale płatnicze

Siłownie i Fitness

Aplikacja

Sprzęt do ćwiczeń, sprzęt fitness, siedzenia dla widzów, klamki do drzwi, toalety, przebieralnie

Biura publiczne / Szkołu

Aplikacja

Sale lekcyjne, krzesła, stoły, drzwi, toalety, szafki, hala sportowa, prysznice, komputery, tablety

Sklepy handlowe / Gospodarstwo domowe

Aplikacja

Urządzenia sanitarne, lady, stoły, krzesła, klamki, maszyny, kasy fiskalne, urządzenia EC

Szpitale / Kliniki

Aplikacja

Powierzchnie o dużym ryzyku infekcji, np. klamki do drzwi, w tym półki, blaty i podłogi

12-miesięczna gwarancja zabijania wirusów

Nano Ceramic Protect 9H Evo+ to powłoka ceramiczna wzbogacona cząsteczkami srebra, które przeplatają się ze swoją strukturą podczas sieciowania powłoki ceramicznej. Dzięki temu możliwe jest nadanie powłoce właściwości samooczyszczania, np. przeciwko mikroorganizmom. Srebro hamuje zdolność namnażania się bakterii, grzybów i wirusów, dzięki czemu po kilku godzinach ich liczba systematycznie spada. Dodatkowo cząsteczki srebra wplecione w strukturę powłoki ceramicznej zapobiegają ich wypłukiwaniu podczas standardowego czyszczenia. Składnik aktywny zastosowany w EVO+ jest zatwierdzony przez FDA i EFSA zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2011 Komisji Europejskiej. Skuteczność przeciwko wirusom została potwierdzona zgodnie z normą ISO 21702:2019. Pomiar aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach. Powierzchnie zabezpieczone preparatem 9H Evo+, wzbogaconym aktywnymi cząsteczkami srebra, wykazują właściwości ochronne i samooczyszczające przed mikroorganizmami. Po aplikacji EVO+ wnika w pory powierzchni i chroni je oraz wygładza przez 12 miesięcy.

TEST - który musisz zobaczyć!

Odtwórz wideo

Nano Ceramic Protect®

Co oznacza RLU?

Nano Ceramic Protect®
Odtwórz wideo

Co mówią ludzie?

Trwała biocydowa powłoka ceramiczna spełniająca najwyższe wymagania higieniczne. Składnik aktywny zastosowany w EVO+ jest zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Administration) oraz EFSA (European Food Safety Authority) zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2011 Komisji Europejskiej. Jego skuteczność przeciwko wirusom została potwierdzona zgodnie z normą ISO 21702:2019 dotyczącą pomiaru aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Nano Ceramic Protect Hard 9H EVO + produkt biobójczy – produkt został przetestowany za pomocą Lumitester Smart. Lumitester Smart został opracowany do szybkiego monitorowania higieny poprzez pomiar bioluminescencji generowanej podczas enzymatycznego rozkładu ATP i AMP. W celu zbadania stopnia zabrudzenia badanej powierzchni postanowiliśmy wykorzystać go do wykazania skuteczności działania produktów.

Nano Ceramic Protect®

Profesjonalny zestaw EVO+

Opisy produktów

Nano Ceramic Protect Evo Clean (do rąk) na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, które w bardzo niskich stężeniach wykazują doskonałe właściwości bakteriobójcze oraz bardzo dobre działanie przeciwko grzybom i wirusom. Działają poprzez „otwieranie” ścian komórkowych mikroorganizmów, dzięki czemu komórka się wylewa. Związki czwartorzędowe tworzą cienką zmywalną warstwę, na której niechętnie osadzają się bakterie, wirusy i grzyby, potwierdzają to publikacje naukowe z listy filadelfijskiej, z których wynika, że sole czwartorzędowe utrzymują się na dłoniach nawet do 4 godzin (np. skuteczności środka do dezynfekcji rąk zawierającego chlorek benzalkoniowy na skórze ludzkiej po 1, 2 i 4 godzinach od aplikacji” American Journal of Infection Control 2019, 47 (8), 928-932). Sole czwartorzędowe w porównaniu z alkoholem są bezwonne, bezbarwne, niepalne, nietoksyczne, nie powodują korozji, są stabilne w szerokim zakresie pH i temperatury, charakteryzują się szybkim działaniem, mają właściwości detergentowe usuwające zabrudzenia z powierzchni . Wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu, od chemii gospodarczej, chemii przemysłowej, przez kosmetyczną po farmaceutyczną, jako skuteczne konserwanty, środki do ochrony powierzchni i środki czyszczące. Nano Ceramic Protect Evo Clean został dodatkowo wzbogacony gliceryną i betainą pochodzącą z ekstraktu z buraków, które doskonale nawilżają dłonie.

Nano Ceramic Protect Evo Clean+ (do powierzchni) Nano Ceramic Protect Evo Clean+ (do powierzchni) na bazie czwartorzędowych soli amonowych, które doskonale sprawdzają się w dezynfekcji powierzchni wykonanych z dowolnego materiału, takich jak podłogi, meble, tapicerka czy ściany. Nawet w bardzo niskich stężeniach wykazują doskonałe właściwości bakteriobójcze oraz bardzo dobre działanie przeciw grzybom i wirusom. Działają poprzez „otwieranie” ścian komórkowych mikroorganizmów, dzięki czemu komórka się wylewa. Związki czwartorzędowe tworzą cienką zmywalną warstwę, na której niechętnie osadzają się bakterie, wirusy i grzyby, potwierdzają to publikacje naukowe z listy filadelfijskiej, z których wynika, że sole czwartorzędowe utrzymują się na powierzchniach do 24 godzin po aplikacji (np. „Long-term skuteczność przeciwbakteryjna środków dezynfekcyjnych na bazie chlorku benzalkoniowego i podchlorynu sodu badana na powierzchniach wobec opornych bakterii Gram-dodatnich”, Food Control 2018, 93, 219-225. Sole czwartorzędowe w porównaniu z alkoholem są bezwonne, bezbarwne, niepalne, nietoksyczne, niekorozyjne, stabilne w szerokim zakresie pH i temperatury, charakteryzują się szybkim działaniem i mają właściwości detergentowe usuwające zabrudzenia z powierzchni. Wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu, od chemii gospodarczej, przez kosmetyki, po farmację, jako skuteczne konserwanty, środki ochrony powierzchni, środki czyszczące, produkt lub usługa Twojej firmy jako ostateczne rozwiązanie tych problemów.

Co to jest InnoClean IPS?

To płyn do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających i nie mających kontaktu z żywnością.
Skutecznie dezynfekuje wszystkie powierzchnie i materiały odporne na stężony alkohol. Dla użytkowników profesjonalnych i prywatnych. Produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni takich jak smartfony, tablety, klawiatury, blaty, stoły, biurka, poręcze, klamki, uchwyty. Produkt działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Produkt dostępny w butelce 50 ml z atomizerem.

USTAWODAWSTWO

Nano Ceramic Protect Hard 9H EVO + Numer rejestracyjny Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA): N-97462. Nazwa składnika aktywnego: szkło fosforanowe srebra Numer CAS: 308069-39-8. PT: 2 Rodzaj produktu: Środki dezynfekujące i zwalczające glony, które nie są przeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi i zwierząt. Produkty do dezynfekcji powierzchni, materiałów, urządzeń i mebli niesłużących do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub paszami. Obszary zastosowania to baseny, akwaria, woda kąpielowa i inna woda, instalacje klimatyzacyjne oraz ściany i podłogi w pomieszczeniach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz innych powierzchniach wykorzystywanych do działalności zawodowej. Produkty stosowane do dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych i gleby. Jako środek do zwalczania glonów w basenach, akwariach i innych wodach oraz w produktach do renowacji materiałów budowlanych. Produkty stosowane jako dodatki do tekstyliów, tkanin, masek, farb i innych przedmiotów lub substancji w celu wytworzenia poddanych obróbce towarów o właściwościach dezynfekujących. Nazwa składnika aktywnego: szkło fosforanowe srebra Numer CAS: 308069-39-8. PT: 9 Typ produktu: Środek ochronny do włókien, skóry, gumy i materiałów polimeryzowanych. Produkt do ochrony materiałów włóknistych lub spolimeryzowanych, takich jak skóra, guma, papier i wyroby tekstylne, przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi. Do tego rodzaju produktów zalicza się produkty biobójcze, które przeciwdziałają osadzaniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów, a tym samym hamują lub wykluczają powstawanie zapachów i/lub zapewniają innego rodzaju korzyści.

Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. Klasa zagrożenia wód: WGK 1 lekkie zagrożenie dla wody, samoocena Inne przepisy: Przestrzegać dyrektywy 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi w miejscu pracy. Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH). Informacje o międzynarodowym statusie rejestracji Jeśli dostępne są odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych wykazów substancji, są one wymienione poniżej. Korea Południowa (Republika Korei): ECL (Existing Chemicals List): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Japonia: ENCS (Podręcznik istniejących i nowych substancji chemicznych): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Australia: AICS (Australian Inventory of Chemical Substances): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Kanada: DSL (Lista substancji krajowych): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Filipiny: PICCS (Filipiński Wykaz Chemikaliów i Substancji Chemicznych): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Stany Zjednoczone Ameryki (USA): TSCA (Inwentarz substancji chemicznych zgodnie z ustawą o kontroli substancji toksycznych): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Tajwan (Republika Chińska): TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Ten produkt znajduje się na liście lub jest zgodny z wykazem substancji. Uwaga ogólna: Tajwan REACH wymaga rejestracji fazy 1 dla substancji znajdujących się na liście TCSI lub substancji zgodnych z TCSI, jeżeli próg ilościowy 100 kg/rok zostanie przekroczony przy imporcie na Tajwan lub produkcji na Tajwanie (w przypadku mieszanin należy to obliczyć dla każdego składnika). Odpowiedzialność za to ponosi importer lub producent. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006): Uwaga ogólna: Obowiązki rejestracyjne wynikające z produkcji w EOG lub importu do EOG przez dostawcę wymienionego w punkcie 1 są wypełniane przez dostawcę. Obowiązki rejestracyjne wynikające z klientów lub innych dalszych użytkowników podczas przywozu do EOG muszą być przez nich spełnione.

Tak! Nano Ceramic Protect® Hard 9H Evo+ Powłoka ceramiczna Hard 9H Evo+ Ochrona ceramiczna to produkt wzbogacony cząsteczkami srebra, które przeplatają się z jego strukturą podczas sieciowania powłoki ceramicznej. Dzięki temu możliwe jest nadanie powłoce właściwości samoczyszczących. Substancja czynna zastosowana w Hard 9H EVO+ Ceramic Protection została zatwierdzona przez FDA i EFSA. Jest to aktywna powłoka, która zabija wszystkie wirusy i bakterie.

Tak! Pełna seria medyczna do dezynfekcji – Evo Clean (do rąk) i Evo Clean+ (do powierzchni). Trzymaj to bezpiecznie. Utrzymuj wszystko w czystości. Nasze produkty naprawdę chronią Cię w trudnych czasach COVID-19.

Prawa autorskie © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez Nanoformula s.c.